Nog niet zo lang geleden waren streek- of klederdrachten een vertrouwd beeld op straat. Kleurige kleding die van streek tot streek kleinere of grotere verschillen liet zien. Kleding die afweek van wat als algemeen gangbaar werd beschouwd.

Vooral in het oog springend waren de hagelwitte kappen en mutsen, in allerlei vormen en maten. Het maken en opmaken van die mutsen was – en is!- een secuur werk wat door specialistes werd gedaan – de mutsenmaakster. Met het verdwijnen van de streekdrachten verdween ook het ambacht en de vaardigheden van de mutsenmaaksters.

Toch is er behoefte aan: Musea, particulieren, folkloregroepen en verzamelaars hebben kappen en mutsen die de nodige zorg behoeven. Gelukkig is er nog veel kennis bewaard gebleven of herontdekt, kennis die wordt toegepast in het atelier van de Mutsenmaker!

Overigens: Niet alleen voor mutsen en kappen, maar ook voor advies over Zeeuwse streekdrachten, het maken van reconstructies en samenstellen van historische Zeeuwse kostuums kunt u terecht! Neem dus gerust contact op.

Daarnaast is in de loop van de jaren een grote documentaire beeldcollectie ontstaan met vele honderden unieke (portret)foto’s en afbeeldingen van veelal authentieke dragers en draagsters in hun streekdrachten uit heel Nederland.

contact  
het idee                                                                                         
portfolio                                                                                         
links &
ander leuks

lezen  
lezingen
recept stijfsel